RASPORED SASTANAKA

Sukladno planu i programu za novu izviđačku godinu, raspored sastanaka je kako slijedi:

Jato LOPOVI VREMENA: subota od 11:00 – 12:30h (3. do 4. razred OŠ)
Jato KOBRE : subota od 10:00 do 11:30 h (2. razred OŠ)
Patrola PATULJCI U TRAKTORU: subota od 11:00 – 12:30h (5. do 6. razred OŠ)
Patrola SARMA NA MJESECU: subota od 13:00 – 14:00h ( 7. do 8. razredi OŠ)

Navedeni sastanci se održavaju u prostorijama Odreda izviđača “3.Maj” Rijeka, na adresi Milutina Barača 8 (ex. Industrijska ulica).

Po najavi, sastanci se održavaju na otvorenom prostoru raznih lokacija na području grada Rijeke.
Ubuduće je predviđeno da se sastanci održavaju prema lokaciji prebivališta članova u patrolama i jatima.

Za dodatne informacije vezane za sastanke, termine i ostalo, obratite se našim voditeljima:

095 871 49 37 – Erik za uzrast od 2. do 4. razreda OŠ

095 587 18 80 – Renato za uzrast od 4. do 8. razreda OŠ

UPRAVA ODREDA