Opći uvjeti OI “3.Maj” Rijeka

Na sastanku Uprave odreda izviđača "3.Maj" Rijeka od 22.11.2016. 
donjela se odluka o usvajanju Općih uvjeta za putovanje / jednodnevne i/ili višednevne aktivnosti Odreda izviđača "3.Maj" Rijeka.


Navedeni Opći uvjeti stupaju na snagu 01.01.2017. godine, 

Opće uvjete možete preuzeti na svoje računalo: 

OPĆI UVJETI ZA JEDNODNEVNE ILI VIŠEDNEVNE AKTIVNOSTI ODREDA IZVIĐAČA(pdf.)

Za dodatne informacije, možete se obratiti na e mail adresu našeg odreda: oi3maj@oi3maj.net
Uprava odreda izviđača "3.Maj" Rijeka