Kategorija: Vijesti iz ODREDA

Vijesti iz ODREDA

A NA LJETO PUTUJEMO U…

  SVA SU MJESTA U AUTOBUSU ZA MAKEDONIJU POPUNJENA! HVALA NA PRIJAVAMA!   ZAKLJUČCI SA RODITELJSKOG SASTANKA ODRŽANOG 16.03.2018. Cijena putovanja i same Smotre…