Članarina za 2024. godinu

Vrijeme za uplate članarina za 2024. godinu :)

Registrirani i novi članovi plaćaju članarinu koja iznosi 50,00 eura + upisninu za članove koji se prvi put upisuju u udrugu. (upisnina uključuje: izviđačka marama, radna majica kratkih rukava i amblem odreda za uniformu). Upisnina iznosi 20,00 eura.

Vrijeme je za uplate članarina za 2024. godinu :)

Upis novih članova ( web obrazac)  – KLIKNUTI OVDJE !

Registrirani i novi članovi plaćaju članarinu koja iznosi 50,00 eura + upisninu za članove koji se prvi put upisuju u udrugu. (upisnina uključuje: izviđačka marama, radna majica kratkih rukava i amblem odreda za uniformu). Upisnina iznosi 20,00 eura

ČLANOM ODREDA IZVIĐAČA “3.MAJ” RIJEKA SMATRA SE DA JE ISPUNJEN UPISNI OBRAZAC I UPLAĆENA ČLANARINA (+ UPISNINA ZA NOVE ČLANOVE) NA BROJ ŽIRO RAČUNA ODREDA. 

PODACI ZA UPLATU ČLANARINE: 

primatelj:

Odred izviđača 3.Maj 

Milutina Barača 8. 

Rijeka 

žiro račun: IBAN HR4724020061100138650 ( erste banka) 

poziv na broj : OIB ČLANA 

opis plaćanja : ČLANARINA ZA 20xx Godinu – IME I PREZIME ČLANA 

Ovako izgleda primjer uplatnice za plaćanje članarine ili i članarine + upisnina 

Ogledni primjerak uplatnice ( klikni na sliku da se uveća)

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite svojim voditeljima ili na oi3maj@oi3maj.net!

UPRAVA ODREDA