45. godina nam je tek

19.11.1977 Odred izviđača 3.Maj nastao je , kao 11. Odred u tadašnoj općini Rijeka , nakon logora „Polzela 77, odvajanjem i odreda „Vinko Benac“ 7. Čete izviđača „Sivi orao. Osnivačka skupština održana je 16.11.1977. g. kada se osniva i 27. Četa planinki „Gazele“, Osnivač odreda je Ljubomir Paškvan i on je izabran za prvog starješinu odreda , a prvi načelnik je Mladen Maček – Mucek.

19.11.2022. 45. godina kasnije, proslavili smo sa našim izviđačima na Platku koji su se družili uz igre i zabavljali sa roditeljima. a u večernjim satima druženje su nastavili naši stariji ( stari ;) ) izviđači koji su od početka do danas prolazili kroz organizaciju.

Jednom izviđač, zauvijek izviđač!

Budi pripravan !

Zige-zage, Zige-zage

Hej, Haj treći maj…

par fotografija sa našeg dana :

Naš prvi i trenutačni starješina !