Vijesti iz ODREDA

45. godina nam je tek

19.11.1977 Odred izviđača 3.Maj nastao je , kao 11. Odred u tadašnoj općini Rijeka , nakon logora „Polzela 77, odvajanjem i odreda „Vinko Benac“ 7.…